இதயம் திறந்து உங்களுடன்…

கிறிஸ்துவுக்குள் மிகவும் பிரியமானவர்களே,

சகல கிருபையும் பொருந்திய ஆண்டவரும் இரட்சகருமாகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் நாமத்திலே உங்களை வாழ்த்துகிறேன். கடந்த பத்துமாதங்கள் உங்களையும் என்னையும் தம்முடைய மிகுந்த கிருபையினால் வழிநடத்தி வந்த தேவனுக்கு உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து நன்றி செலுத்துகிறேன். கர்த்தர் தம்முடைய சகல ஆசீர்வாதங்களினாலும் உங்களை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். ஆகவே நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப் பட்டவன் என்பதற்கு மாறாக நீங்களே ஆசீர்வாதமாக திகழ்கிறீர்கள். ஆம், சர்வ வல்லமையுள்ள கர்த்தர், “நீ ஆசீர்வாதமாய் இருப்பாய்” என்றே ஆபிரகாமை ஆசீர்வதிக்கிறார். நீங்கள் ஆசீர்வாதத்தின் வாய்க்கால். நீங்கள் போகிற இடமெல்லாம் செழிப்பு, ஆரோக்கியம். நீங்கள் உங்களுக்கு மாத்திரம் ஆசீர்வாதமாக இல்லாமல், மற்றவர்களுக்கும் ஆசீர்வாதமாயிருக்கிறீர்கள்.

கடந்த மாதம் செப்டம்பர் 22,23 ஆகிய தேதிகளில் நெடுங்குன்றத்தில், எனது நண்பர் பிஷப் கிங்ஸ்லி (சுகமளிக்கும் சுவிசேஷ பேராலயம்) அவர்கள் ஏற்பாடு செய்திருந்த விடுதலை ஆராதனைக்கூட்டங்களில் துதி ஆராதனை மற்றும் தேவசெய்தி அளிக்க கிருபை பாராட்டினார். அக்டோபர் 29ம் தேதி, பனப்பாக்கம் திறந்த வேதாகம தேவ சபையின் 21ம் ஆண்டு விழாவிலும், திருநின்றவூர் புதுவாழ்வு சாலோம் திருச்சபையின் 14ம் ஆண்டுவிழாவிலும் மற்றும் அக்டோபர் 2ம் தேதி சாலோம் பேராலயத்தின் குடும்ப முகாமிலும் தேவ செய்தியளிக்க கிருபை பாராட்டினார். கர்த்தர் தம்முடைய வார்த்தையைக் கொண்டு வந்திருந்த ஜனங்களோடு, தீர்க்கதரிசனமாக பேசினார். அநேகர் சுகத்தையும் விடுதலையும் பெற்றுக்கொண்டர். மேலும் அக்டோபர் மாதம் முழுவதும் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளில் ஊழியம் செய்யவும், நன்றி 7ம் பாகத்தை வெளியிடவும் கர்த்தர் கிருபை பாராட்டினார். கர்த்தர் தமது வார்த்தையை ஜனங்களுக்குள்ளே உறுதிபடுத்தி, மகிமையான காரியங்களைச் செய்தார். கர்த்தருடைய நாமத்திற்கே மகிமையை செலுத்துகிறேன்.

வட இந்திய ஊழியங்கள்

வருகிற நவம்பர் 5முதல் 9ம்தேதி வரை குஜராத் மாநிலம் அகமதாபாத்தில் 5000 வாலிபர்கள் கலந்து கொள்ளும் க்ஷிவீsவீஷீஸீ மிஸீபீவீணீ வாலிபர் கொண்டாட்டத்தில் துதி ஆராதனை நடத்தி, தேவ செய்தியளிக்க அழைத்திருக்கிறார்கள். அதைத் தொடர்ந்து 8 மற்றும் 9ம் தேதிகளில் யிமீsus விவீssவீஷீஸீ சிலீuக்ஷீநீலீ ஏற்பாடு செய்திருக்கிற ஙிகிஸிஷிளி என்ற கூட்டத்திலும் துதி ஆராதனை ஏறெடுத்து, கர்த்தருடைய வார்த்தையை பகிர்ந்துக்கொள்ள அழைத்திருக்கிறார்கள்.
மேலும் நவம்பர் 15ம் தேதி, “கிரேஸ் தேவசபையின் 21ம் ஆண்டுவிழா” வில் தேவ செய்திளிக்க சபையின் போதகர் ரி.ஷி. பீட்டர் பழனி அவர்கள் அன்போடு அழைத்திருக்கிறார்கள். மேலும் நவம்பர் 16ம் தேதி, அனைத்து திருச்சபையின் ஊழியர்களும், விசுவாசிகளும் இணைந்து நடத்தும் “எழுப்புதல் இரவு ஜெபத்தில்” கர்த்தருடைய ஊழியத்தை செய்ய இருக்கிறேன். கோவூரில் உள்ள மீட்பர் இயேசுகிறிஸ்து திருச்சபையில் இந்த இரவு ஜெபமானது ஒழுங்கு செய்யப்பட்டுள்ளது. தேசத்தின் எழுப்புதலுக்காக இணைந்து ஜெபிக்க உங்களை அன்புடன் அழைக்கிறேன். வருகிற 18ம் தேதி, அரும்பாக்கம் ணிசிமி நிஷீறீபீமீஸீ யிuதீவீறீமீமீ சிலீuக்ஷீநீலீ நடத்தும் சீஷீutலீ கிஸீஸீவீஸ்மீக்ஷீsணீக்ஷீஹ் 2018 என்ற வாலிபர் கூடுகையில் தேவ வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கிறேன். ஆகவே இக்கூட்டங்களுக்காக ஜெபித்துக்கொள்ளுங்கள். கர்த்தருடைய வார்த்தை விருத்தியடையவும், கர்த்தர் தம்முடைய ஆவியை வருகிற ஜனங்கள்மேல் ஊற்றப்படவும், கர்த்தருக்காய் வைராக்கியமாய் எழும்பவும் ஜெபித்துக்கொள்ளுங்கள்.

ரூஹா ஊழியங்களுக்காக ஜெபியுங்கள்

அன்பானவர்களே, நமது ரூஹா ஊழியத்திற்கென்று சொந்த இடத்தை வாங்குவதற்காக முயற்சிகளை எடுத்துக்கொண்டு வருகிறோம். இதில் இருக்கிற தடைகள் மற்றும் எதிர்ப்புகள் நீங்கவும், கர்த்தர் அநுகூலமான வழி வாசல்களை திறக்கவும் ஜெபித்துக்கொள்ளுங்கள். வாரத்தில் ஒரு முறையாவது ரூஹா ஊழியத்தை உங்கள் தனிப்பட்ட ஜெபித்தில் தாங்கும்படி பட்சமாய் கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஆயிரக்கணக் கானோர்க்கு ஆசீர்வாதமாக இருந்து வருகிற இந்த ரூஹா ஊழியத்திற்கு கர்த்தர் செய்யப்போகிற காரியங்களைக் கண்டு, ஜனங்கள் தேவனை மகிமைப்படுத்தப்போகிறார்கள். இதற்கிடையில் கடந்த மாதம் இஸ்ரவேல் தேசத்திற்கு சென்றிருந்தபோது, கர்த்தர் தமிழ்நாட்டிற்காக ஜெபிக்கும்படி ஒரு பாரத்தைக்கொடுத்தார். அதன்படி, ஏற்படுத்தப்பட்ட மிஸீபீவீணீஸீ பிஷீusமீ ஷீயீ றிக்ஷீணீஹ்மீக்ஷீ யீஷீக்ஷீ ணிஸ்மீக்ஷீஹ்ஷீஸீமீ (மிழிபிளிறிணி) நமது 24 மணி நேர துதி ஆராதனை மற்றும் ஜெபமையத்தில் ஆராதனை வீரர்கள் மற்றும் ஜெபவீரர்கள் தொடர்ந்து துதித்துக்கொண்டும், தேசத்திற்காகவும் 24 மணி நேர தொலைபேசி மூலமாக வருகிற ஜெபக்குறிப்புகளுக்காகவும், கடிதங்களுக்காகவும் ஜெபித்துக்கொண்டும் இருக்கிறார்கள். சென்னையிலிருக்கிற தேவ பிள்ளைகள், வாரம் ஒருமுறையாவது நமது ஜெபமையத்தில் வந்து தமிழ்நாட்டிற்காய், இந்திய தேசத்திற்காய் திறப்பிலே நிற்கும்படி அன்பாய்க் கேட்டுக் கொள்கிறேன். உங்களது ஜெப விண்ணப்பங்களை ஜீணீக்ஷீtஸீமீக்ஷீsமீக்ஷீஸ்வீநீமீ@க்ஷீuணீலீ.வீஸீ என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாகவும், 8148888777, 044&61328777 என்ற 24 மணி நேர தொலைபேசியை தொடர்பு கொண்டும் தெரிவிக்கலாம். உங்களுக்கு ஜெபிக்கும்படி நாங்கள் காத்துக்கொண்டிருக்கும். கூப்பிடுகிறதற்கு முன்னே மறுஉத்தரவு அருளுகிற தேவன், உங்கள் ஜெபத்தைக்கேட்டு பதில் செய்வார்.

உங்கள் அன்பு சகோதரன்
போதகர். ஆல்வின் தாமஸ்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *