ரூஹா செய்தி மடல் – Ruah News Letter – Feb., 2019


கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளுக்கு,உயிர்ப்பிக்கிற ஜீவனுள்ள தேவனுடைய நாமத்தில் உங்களை வாழ்த்துகிறேன். காலங்கள் மாறினாலும், உறவுகள் மாறினாலும் நேற்றும், இன்றும் என்றுமே மாறாத நேசராகிய இயேசுகிறிஸ்து, சதாகாலங்களிலும் உங்களோடே இருப்பார். இவ்வாண்டின் தீர்க்கதரிசன வார்த்தையாக, “என் ஆவியை உங்களுக்குள் வைப்பேன், நீங்கள் உயிரடைவீர்கள்…” – எசேக்கியேல் 37:14 என்ற வார்த்தையின்படியும், இம்மாத வாக்குத்தமான “நிறைவானது வரும்போது குறைவானது ஒழிந்துபோகும்” 1 கொரிந்தியர் 13:10 என்ற வாக்குத்தத்தின்படியேயும் உங்கள் வாழ்வில், குடும்பத்தில், வியாபாரத்தில், மரித்த யாவும் உயிரோடு எழும்பப் போகிறது மட்டுமல்லாமல் நிறைவான. ஆசீர்வாதத்தினால் நிறைந்திருப்பீர்கள் என்று உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து ஆசீர்வதிக்கிறேன்.

எக்காளப் பண்டிகை

இதோ! சீக்கிரமாய் வருகிறேன் என்று சொன்ன நம் ஆண்டவராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் வருகை மிக சமீபமாயிருக்கிற இந்நாட்களில், கர்த்தருடைய வருகைக்கு முன் இந்திய தேசமெங்கும் எழுப்புதல் பற்றியெறியவும், கடைசி எக்காளச் சத்தத்திற்கு முன்பாக வரப்போகிற இயேசு ராஜாவை சந்திக்க ஆயத்தப்படுத்தும் எச்சரிப்பின் சத்தத்தை தமிழ்நாட்டின் 33 மாவட்டங்களிலும், இந்தியாவின் அனைத்து மாநில தலைநகரங்களிலும் தொனிக்கச்செய்து, துதித்து, ஜெபித்து இயேசுகிறிஸ்துவின் நாமத்தையும், கர்த்தர் தரும் தீர்க்க தரிசன வார்த்தைகளையும் பிரகடனப்படுத்தவுமே இந்த எக்காளப்பண்டிகை. மேலும், பட்டணங்கள் பாதுக்காக்கப்படவும், பரிசுத்த ஆவியால் நிரப்பப்பட்ட ஜாமக்காரர்களை எழுப்பவும், ஒரு சேனையாய் 100 நாட்கள் (கடந்த ஜனவரி மாதம் 20ம் தேதி முதல் ஏப்ரல் 29ம் தேதி வரை) எக்காளப்பண்டிகையை ஆசரிக்க கடந்து சென்றுள்ளோம். தமிழ்நாட்டின் ஒவ்வொரு மாவட்டங்களிலும் சபை பாகுபாடின்றி அனைத்து திருச்சபை தலைவர்களும், போதகர்களும் இணைந்து இக்கூட்டங்களை நடத்த கர்த்தர் பெருந்தயை பாராட்டியுள்ளார்.

Ekkala Pandigai

கடந்த ஜனவரி 20ம் தேதி பாண்டிச்சேரியில் எக்காளப் பண்டிகைக் கூட்டத்தை மகிமையாய் ஆரம்பிக்க கிருபை செய்தார். ஜனவரி 21ம் தேதி கடலூரிலும், 22ம் தேதி உளூந்தூர் பேட்டையிலும், 23ம் தேதி மன்னார்குடியிலும், 24ம் தேதி தரங்கம்பாடியிலும், 25ம் தேதி கும்பகோணத்திலும், 26ம் தேதி புதுக்கோட்டையிலும், 27ம் தேதி நாகப்பட்டிணத்திலும் நடத்தியுள்ளோம்.

சென்ற இடத்திலெல்லாம் மக்கள் தேசத்திற்காக திரளாய் எழும்பி ஜெபித்தார்கள். மிகுந்த ஆசீர்வாதம் பெற்றார்கள். அந்தந்த பகுதியின் போதகர்களும், அனைத்து திருச்சபை தலைவர்களும் மிகுந்த ஒத்துழைப்புக் கொடுத்தார்கள். அவர்களை நன்றியோடு நினைக்கிறோம். ஏப்ரல் 29ம் தேதி வரை தமிழகத்தின் மற்ற இடங்களுக்கும், இந்தியாவின் மாநில தலைநகரங்களுக்கும், சென்று ஏக்காளப் பண்டிகை கூட்டங்கள் நடத்தத் திட்டமிட்டுள்ளோம்.

நீங்களும் எங்களோடு இணைந்து இத்தரிசனத்தின் மூலமாக தேவசித்தத்தை நிறைவேற்றிட இந்த 100 நாட்கள் எக்காளப் பண்டிகைக்காய் ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள். உங்களால், எங்களோடு பயணிக்க இயலாவிட்டாலும், விலையேறப் பெற்ற கிறிஸ்துவின் வார்த்தைகளை நெடுந்தொனியாய் தேசத்தில் முழங்கிட எங்களை அனுப்புங்கள். இவ்வெழுப்புதல் அறுவடைக்காய் உங்கள் மனபூர்வமான காணிக்கைகளினால் தாங்குங்கள். திரளான அறுவடையில் பங்குபெறுங்கள்.

ரூஹா துதி ஜெப கோபுரத்தின் அடுத்த பரிமாணம்

தேவன் இந்த ஆண்டு துவக்கத்திலிருந்து பல நன்மையான காரியங்களை நமது ரூஹா ஊழியங்களுக்கு செய்துக்கொண்டிருக்கிறார். நம்முடைய ஞாயிறு ஆராதனைகள் ஒவ்வொரு வாரமும் அரும்பாக்கத்திலுள்ள விஜய் பார்க் ஹோட்டலில் வைத்து நடத்திக்கொண்டிருந்தோம். ஒவ்வொரு வாரமும் வாடகை செலுத்துவதற்கும், மீடியா பொருட்களை ஏற்றி, இறக்குவதிலும் மிகுந்த சிரமத்திற்குள்ளானோம். ரூஹா ஊழியத்தின் அனைத்து காரியங்களும் ஒரே கூரையின் கீழ் வரும்படி கர்த்தர் நமக்கு ஒரு வாசலை திறந்திருக்கிறார். பணச்செலவை குறைக்கும்படி வடபழனி 100 அடி சாலையில் நான்கு தளமுள்ள கட்டடத்தை வாடகைக்கு எடுத்துள்ளோம். தேவன் 24/7 துதி ஜெப கோபுரத்தை கிருபையாய் கொடுத்திருக்கிறார். இப்பொழுது தற்காலிகமாக, இடம் சிறியதாயிருந்தாலும், அலுவலகத்திற்குள்ளேயே ஞாயிறு ஆராதனைகளை 5 ஆராதனையாக நடத்திக்கொண்டு வருகிறோம். ஒரே இடத்தில் எல்லா ஊழியங்களும் நடைபெறுவதால். சிரமங்கள் குறைந்திருந்திருக்கிறது. கர்த்தர் சீக்கிரத்தில் அநேக ஆத்துமாக்கள் வந்து தேவனை ஆராதிக்க நமது ஊழியத்திற்கென்று சொந்த இடத்தை கொடுக்கும்படியாகவும் பாரத்தோடு ஜெபித்துக்கொள்ளுங்கள்.
மட்டுமல்லாது நமது ரூஹா துதி ஜெப கோபுரத்தில் தொலைக்காட்சி ஊழியங்கள், ரூஹா சுவாசக் காற்று மாதாந்திர பத்திரிக்கை, On-line Ministries, 24 மணிநேரமும் ஆராதிக்கிற துதி ஜெபமையம், சபை ஊழியங்கள் மற்றும் இதர அலுவலகத்தின் வேலைகளை செய்யபும், தனிப்பட்ட மற்றும் விடுதலைக்காக ஜெபிக்கவருகிறவர்களுக்கு ஜெபம், counselling அறைகளும், அமைக்கபட்டிருக்கிறது. யார் வேண்டுமானாலும் எந்த மணிவேளையிலானாலும் ஜெபிக்க, தேவனை ஆராதிக்க வரலாம். 24 மணி நேரமும் நம் ஜெப மையம் திறந்திருக்கும். நாம் சொந்த இடத்திற்கு செல்லும்வரை தேவனை விடுதலையோடு ஆராதிக்க கர்த்தர் கொடுத்த இந்த மகிமையான ஈவிற்க்காய் அவருக்கு கோடி நன்றிகளைச் செலுத்துகிறேன்.

ஃப்ரீடம் வெள்ளிவிழா

கர்த்தருடைய ஆவி எங்கு உண்டோ அங்கு விடுதலை உண்டு. கர்த்தர் நம் ஊழியத்திற்கு தந்த, மாபெரும் தரிசனமான ஃபீரிடம் இதுவரை பல பட்டணங்களிலும், தேசங்களிலும் பயணித்து, தேவன் தரும் விடுதலையை ஜனங்களுக்கு கொடுத்து வருகிறது. 2007ஆம் ஆண்டு முதல் கடந்த 2018 ஆண்டு வரை 24 ஃப்ரீடம் பெருவிழாக்களை இந்தியாவிலும் மற்றும் வெளி தேசங்களிலும் நடத்த கர்த்தர் பாராட்டின கிருபைக்காக ஸ்தோத்தரிக்கிறேன்.

ரூஹா ஊழியத்தின் முதுகெலும்பாய் இருக்கிற ஃப்ரீடம் தரிசனப் பெருவிழா வெள்ளிவிழாவாக இம்மாதம் 1,2,3 ஆகிய தேதிகளில் இந்தியாவின் “0” பாயிண்ட் என்று அழைக்கப்படும் மஹாராஷ்டிர மாநிலத்திலுள்ள நாக்பூரில் நடத்தவுள்ளோம். இப்பெருவிழாக்களின் மூலமாய் இரட்சிக்கப்பட்ட கோடிக்கணக்கான மக்களுக்காய், நான் கர்த்தரைத் துதிக்கிறேன். இதற்கு மூலக்காரணமாய் இருந்தது ஃப்ரீடம் தரிசனப் பங்காளர்களாகிய நீங்களே. இத்தரிசனத்தின் பாரத்தை நன்கு உணர்ந்த நீங்கள் இதற்காக தோள்கொடுக்கமுடியும். உங்களின் இடைவிடாத ஜெபங்களும், உண்மையான காணிக்கைகளும் கணக்கற்ற ஆத்துமாக்களை அறுவடையாய் தந்திருக்கிறது. இத்தனை ஆண்டுகளாய் இவ்வூழியத்தை தாங்கி, இந்த பெரிய தரிசனத்தில் கரம் கோர்த்து நடக்க கிருபை பாராட்டின உங்களுக்கு உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இக்கூட்டங்களுக்காய் ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள். சென்னையிலிருந்து ஒரு சேனையாய் நாங்கள் வட இந்தியாவிற்கு சென்று 25வது ஃப்ரீடம் பெருவிழாவினை நடத்த இருக்கிறோம். வருகிற ஒவ்வொரு ஆத்துமாக்களும் கர்த்தருடைய அபிஷேகத்தையும், சுகத்தையும், விடுதலையையும் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள்.

ரூஹா ஊழியங்களின் 13 ஆண்டு நிறைவு

கர்த்தருடைய வல்லமையுள்ள புயமும், அவருடைய பாராக்கிரமமுள்ள கரமும் இம்மட்டும் நம் ரூஹா ஊழியங்களோடு இருந்து, மகத்தான காரியங்களை செய்ததற்காக தேவனுக்கு உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து நன்றிகளை செலுத்துகிறேன். எங்கள் தாழ்வில் எங்களை நினைத்தருளி, எண்ணற்ற ஊழியங்கள் மூலமாய் ஆத்துமாக்களை சந்தித்துக்கொண்டிருக்கிற தேவ அன்பிற்காய் தேவனை மனதார துதிக்கிறேன். 12 ஆண்டுகள் வேதாகமத்தின் அடிப்படையில் நிறைவின் அடையாளமாய் இருக்கிறது. 13 என்பது புதிய துவக்கத்தின் அடையாளமாகும். கானானை நோக்கி தரிசனமாக சென்றுக்கொண்டிருந்த பாதையில் தடையாய் நின்ற எரிகோ தகர்த்தெரிவதற்காக தேவனுடைய வழிநடத்துதலின்படி (6 நாள் 6 முறையும் 7வது நாள் 6 முறையும் ஆக 12 முறை அமைதியாக சுற்றிவந்தனர் 13வது முறை மகாபெரிய ஆர்ப்பரிப்போடும், துதியோடும், எக்காளச்சத்தத்தோடும் சுற்றிவரும் போது எரிகோ மதில்கள் தகர்க்கப்பட்டு மாபெரும் ஜெயத்தை எடுத்தார்கள். அது போல நமது ரூஹா ஊழியத்தின் 13வது ஆண்டில் அடியெடுத்து வைக்கும் நம்மையும் தேசத்திலுள்ள எரிகோ மதில்களையெல்லாம் தகர்க்கும்படியாக எக்காளச் சத்தத்தோடும் துதியோடும் இந்தியா தேசம் எங்கும் செல்லும்படியாக கர்த்தர் கிருபையளித்திருக்கிறார். இதுவரை ரூஹா ஊழியங்களுக்காய் உங்கள் பாரம் நிறைந்த ஜெபத்தோடும், காணிக்கைகளினாலும் தாங்கிய உங்களை கர்த்தர் அளவில்லாமல் ஆசீர்வதிப்பார்.

உங்கள் அன்பு சகோதரன்

போதகர் ஆல்வின் தாமஸ்

வாக்குத்தத்தச் செய்தி – நன்மை பெற்ற நாசரேத் – போதகர் ஆல்வின் தாமஸ்

கிறிஸ்துவுக்குள் மிகவும் பிரியமானவர்களே,

ஆண்டவரும் இரட்கருமாகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்களை வாழ்த்துகிறேன். இந்த தீர்க்கதரிசன செய்தியை படிப்பதற்கு நீங்கள் எவ்வளவு ஆவலாயிருக்கிறீர்களோ.. அந்த அளவுக்கு நானும் மிகுந்த மகிழ்ச்சியடைகிறேன். காரணம் இந்த செய்தியானது வெளிப்பாடு நிறைந்தது. இது உங்களின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் மறுமலர்ச்சியை ஏற்படுத்துவதோடு மட்டுமல்லாமல், கர்த்தர் உங்களை எவ்வாறாக உயர்த்தி வைக்கப்போகிறார் என்பதைக் காண்பித்து, உங்களை குதுகலப்படுத்தப்போகிறது.

கர்த்தர் சிறியவனைப் புழுதியிலிருந்து உயர்த்தி, எளியவனைக் குப்பையிலிருந்து உயர்த்துகிறார் (1 சாமுவேல் 2:8)

நம்முடைய தேவன் ஒருவரையும் அற்பமாக எண்ணுவதில்லை. மாறாக, அவர் தூக்கி விடுகிறவராயிருக்கிறார். உலகமானது உங்களுக்கு போதிய ஞானமில்லை, நீங்கள் கடனாளி, வியாதிக்காரன், நீங்கள் வாழ்க்கையில் முன்னேறுவதே கடினம் என்று ஏளனமாக பேசி உங்களை ஒதுக்கியிருக்கலாம். சோர்ந்து போகாதிருங்கள்.  இயேசுகிறிஸ்து முப்பது வயதைக் கடந்து ஊழியத்திற்கென்று வந்தபோது, ஜனங்கள் அவருடைய சொந்த ஊரின் நிமித்தம் அவரை குறைத்து மதிப்பிட்டார்கள். ஆம், இயேசுகிறிஸ்து நாசரேத் என்னும் ஊரிலிருந்து வந்தாரென்று சொன்னபோது யூதர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளமுடியவில்லை. காரணம் நாசரேத், கலிலியேயா நாட்டிலுள்ள ஒரு சிறிய கிராமம்.

பிலிப்பு நாத்தான்வேலைக் கண்டு: நியாயப் பிரமாணத்திலே மோசேயும் தீர்க்கதரிசிகளும் எழுதியிருக்கிறவரைக் கண்டோம்; அவர் யோசேப்பின் குமாரனும் நாசரேத்தூரானுமாகிய இயேசுவே என்றான். அதற்கு நாத்தான்வேல்: நாசரேத்திலிந்து யாதொரு நன்மை உண்டாகக்கூடுமா என்றான். (யோவான் 1:45,46)

சீஷனாகிய பிலிப்பு, நாத்தான்வேல் என்பவரிடம் வந்து, நாம் வாசிக்கிற நியாயப்பிரமாணத்திலே தீர்க்கதரிசிகள் முன்மொழிந்த மேசியாவைக்கண்டேன். அவர் நாசரேத்தை சேர்ந்த யோசேப்பு என்வரின் மகன் என்று இயேசுகிறிஸ்துவை குறித்து, அறிமுகப்படுத்தும்போது, உடனடியாக நாத்தான்வேல்,”நாசரேத்திலிருந்து நன்மையா?” என்று ஆச்சரியப்பட்டு கேட்கிறார்.

நியாயப்பிரமாண புஸ்தகத்தில் அதாவது பழைய ஏற்பாட்டில் அநேக இடங்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. உதாரணமாக இயேசு பிறந்த பெத்லகேம், ஊழியம் செய்த எருசலேம், எரிகோ, எகிப்து, தீரு சீதோன் என அநேக இடங்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. ஆனால் நாசரேத் ஊரைப்பற்றி எதுவும் எழுதப்படவில்லை. நியாயப்பிரமாண புஸ்தகத்தில் தேறின நாத்தான்வேல், இப்படியாக கேள்வி எழுப்புகிறார்.  ஆனால் இயேசு அந்த ஊரில்தான் வளர்க்கப்பட்டார். தனது இளமை காலங்கள் முழுவதையும் நாசரேத் ஊரிலே செலவிட்டார். ஆகவே நாசரேத் ஊரின் நிமித்தமாக இயேசுவின் மதிப்பானது கேள்விகேட்கப்பட்டது.

மதிப்பில்லாத நாசரேத் ஊரானது, இயேசுகிறிஸ்துவினிமித்தம் சரித்திரத்தில் இடம் பெற்றது. ஆகவே எனக்கன்பானவர்களே, நான் எளிய குடும்பத்தில் பிறந்து விட்டேன்,  எனக்கு பணம் இல்லை, என்னால் வாழ்கையில் உயரமுடியுமா? என் சூழ்நிலை மிகவும் மோசமாக உள்ளது, எனக்கு யார் உதவி செய்வார்கள் என்று கவலைபட்டு கொண்டிருக்கிறீர்களா? நீங்கள் கலங்கத்தேவையேயில்லை. இயேசு உங்களை உயர்த்த போதுமானவராயிருக்கிறார். ஆகவே நீங்கள் தங்க தட்டிலும், சில்வர் ஸ்பூனிலும் சாப்பிட்டிருக்க வேண்டும் என்றல்ல.. கிறிஸ்து உங்களோடு இருந்தாலே போதும் நீங்கள் விலைமதிப்புள்ளவர்களாய் மாறிவிடுவீர்கள்.

நீங்கள் மறக்கப்படுவதில்லை

நாசரேத் ஊரானது ஆண்டவராகிய இயேசுகிறிஸ்துவுக்கே அடைப்பெயராக மாற்றப்பட்டது. ஆம் இயேசுவே நான் நாசரேத்தைச் சேர்ந்தவன் என்று தம் வாயினால் கூறியிருக்கிறார். கிறிஸ்துவை தன் சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்ட யூதர்களை ஈவு இரக்கமின்றி கொலை செய்த சவுல் என்பவன், தமஸ்கு பட்டணத்திற்கு செல்லும் வழியில் திடீரென்று வானத்திலிருந்து வந்த பேரொளி தாக்கி கீழே விழுந்துவிட்டார். அப்பொழுது சவுலே, சவுலே ஏன் என்னை துன்பப்படுத்துகிறாய்? என்ற கேள்வி வானத்திலிருந்து கேட்கப்பட்டது. நீ யார்? என்று சவுல் கேட்க, அந்த சத்தமானது, நீ துன்பப்படுத்துகிற நசரேயனாகிய இயேசுநானே என்று பதிலளித்தது.

நான் தரையிலே விழுந்தேன். அப்பொழுது; சவுலே, சவுலே, நீ என்னை ஏன் துன்பப்படுத்துகிறாய் என்று என்னுடனே சொல்லுகிற ஒரு சத்தத்தத்தைக் கேட்டேன். அதற்கு நான்: ஆண்டவரே, நீர் யார் என்றேன். அவர்: நீ துன்பப்படுத்துகிற இயேசு நானே என்றார் ( அப். 22:8)

தீர்க்கதரிசிகளும் நாசரேத்தை மறந்து போனார்கள். ஆனால் இயேசுகிறிஸ்து தான் நசரேயன் என்று கூறிக்கொள்வதில் பெருமிதம் கொண்டார். இயேசு இறந்தபிறகு,  அவருடைய கல்லறைக்கு சுகந்த வர்க்கமிடும்படி சென்ற மூன்று பெண்களைப்பார்த்து, வெள்யைங்கி தரித்த தூதன், நசரேயேனாகிய இயேசு உயிர்த்தெழுந்தார் என்றான். (மாற்கு 16:6) இயேசுகிறிஸ்துவை அறைந்த சிலுவை மரத்தின்மேலே “நசரேயனாகிய இயேசு யூதருக்கு ராஜா” என்ற வாசகத்தை எழுதினார்கள். (யோவான் 19:19) அதுமட்டுமல்லாமல், பிசாசுகளும் கூட இயேசு கிறிஸ்துவை நசரேயனாகிய இயேசு என்றே அழைத்தன. (லூக்கா 4:34) பேதுருவும் யோவானும் அலங்கார வாசலண்டையில் பிச்சைஎடுத்துக்கொண்டிருந்த முடவனை, நசரேயனாகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் நாமத்தில் எழுந்து நட என்று சொன்னதும், அவன் எழுந்து நடந்தான். (அப்போஸ்தலர் 3:6) இயேசுவின் பெயருக்கு முன்னால் எல்லோராலும் மறக்கப்பட்ட நாசரேத் ஊரை ஞாபகப்படுத்தும்படியாக நசரேயனாகிய இயேசு என்று இயேசுகிறிஸ்து அழைக்கப்பட்டார்.

சிறுவனாகிய தாவீதை, பெற்றெடுத்த தகப்பனே மறந்து போய்விட்டார். சாமுவேல் தீர்க்கதரிசி தைலக்கொம்பை எடுத்து அபிஷேகம் பண்ணுவதற்காக வந்தபோது, உன் பிள்ளைகள் இவ்வளவுதானா? என்று கேட்டபிறகு, எல்லோருக்கும் இளைவன் என்று ஒருவன் இருக்கிறான் என்று தகப்பனாகிய ஈசாய் கூறுகிறார். சகோதரராலும், தகப்பனாலும் மறக்கப்பட்ட தாவீதை கர்த்தர் உயர்த்தி ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணுகிறார். எவ்வளவு பெரிய ஆச்சரியம். ஆம், வாக்கை நிறைவேற்றுவதில் உண்மையுள்ளவர். அவர் எளியவர்களை மகிமையுள்ள சிங்காசனத்தை சுதந்தரிக்கச் செய்கிறார். ஆகவே பிரியமானவர்களே, என் குடும்பத்தினரால், உறவினர்களால் மறக்கப்பட்டேன் என்று புலம்பிக்கொண்டிருக்கிற உங்களை கர்த்தர் மறக்கவில்லை. உங்களை மறந்தவர்கள் கண்களுக்கு முன்பாக உங்களை உயர்த்தப்போகிறார்.

எளியவன் என்றைக்கும் மறக்கப்படுவதில்லை (சங்கீதம் 9:18)

நீங்கள் தெரிந்துக்கொள்ளப்பட்டீர்கள்

இயேசுகிறிஸ்து தாம் வளருவதற்கு நாசரேத்தை தெரிந்து கொண்டார். லூக்கா 2:51,52ல் இயேசு நாசரேத்தூரில் ஞானத்திலும், வளர்த்தியிலும், தேவ கிருபையிலும், மனுஷர் தயவிலும் அதிகமதிகமாய் விருத்தியடைந்தார். இப்போது தம்முடைய வல்லமையுள்ள நாமத்தை மகிமைப்படுத்த உங்களை தெரிந்துக்கொண்டார். ஆம், நான் உங்களைத் தெரிந்துக்கொண்டேன் என்றும், நீங்கள் கனிக்கொடுக்கும்படிக்கு உங்களை ஏற்படுத்தினேன் (யோவான் 15:16) என்று  கூறுகிறார். ஆகவே உங்களை எதற்காக தெரிந்து கொண்டாரோ, அந்த திட்டத்தை உங்கள் மூலமாய் நிறைவேற்றி முடிப்பார்.  39 புஸ்தகத்தில் குறிப்பிடப்படாத நாசரேத்தை தாம் வளர்வதற்கு தெரிந்து கொண்டதைப்போல, தாம் மகிமைப்படுவதற்கு உங்களைத் தெரிந்து கொண்டார்.

ஞானிகளை வெட்கப்படுத்தும்படி தேவன் உலகத்தில் பைத்தியமானவைகளைத் தெரிந்துகொண்டார்; பலமுள்ளவைகளை வெட்கப்படுத்தும்படி தேவன் உலகத்தில் பலவீனமானவைகளைத் தெரிந்துகொண்டார். உள்ளவைகளை அவமாக்கும்படி, உலகத்தின் இழிவானவைகளையும், அற்பமாய் எண்ணப்பட்டவை களையும் இல்லாதவைகளையும்  தேவன் தெரிந்து கொண்டார். (1 கொரிந்தியர் 1:27,28)

தேவனுடைய தெரிந்துக்கொள்ளுதலை புரிந்துக்கொள்ளவே முடியாது. அது உங்களுக்கும் எனக்கும் புரியாத புதிர். காரணம் அவருடைய அனந்த ஞானத்தை ஒருவராலும் விளங்கிக்கொள்ள முடியாது.

ஒரு கம்பெனியில் வேலை செய்ய தெரிந்த திறமையான, ஞானமுள்ள ஆட்களையே வேலைக்கு எடுப்பார்கள். ஆனால், தேவாதி தேவனின் வேலையை செய்வதற்கு ஒன்றுக்கும் உதவாத, அற்பமாய் எண்ணப்பட்ட உங்களையும் என்னையும் தேவன் தெரிந்துக்கொண்டார். எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம். ஆகவே நான் பலவீனமானவன், பைத்தியம், அற்பமானவன் என்று நீங்கள் நினைத்தீர்களென்றால், சந்தோஷப்படுங்கள். கர்த்தர் உங்களைத்தான் தெரிந்துகொண்டார்.

வேதாகமத்தில், எல்கானாவின் மனைவியாகிய அன்னாளுக்கு குழந்தை இல்லாததினால் அவளுடைய சக்காளத்தி பென்னினாளால் மிகவும் அற்பமாக எண்ணப்பட்டாள். சிறியவள் என்று அற்பமாக எண்ணப்பட்ட அன்னாளை கர்த்தர் தெரிந்துக்கொண்டு, சாமுவேலை பரிசாக கொடுத்தார். பென்னினாளுக்கு பிறந்தது குழந்தைகள்தான். ஆனால் கர்த்தர் அன்னாளுக்கு, இஸ்ரவேல் என்ற முழு தேசத்தையும் விசாரிக்கிற கர்த்தருடைய தீர்க்கதரிசியைக் கொடுத்ததுமல்லாமல், கூட ஐந்து பிள்ளைகளை சேர்த்துக்கொடுத்தார்.  ஆம், அவர் சிறியவனுக்கும், எளியவனுக்கும் நீதி செய்வதில் வைராக்கியம் மிகுந்தவர்.

நியாயாதிபதிகள் 11ம் அதிகாரத்தில் யெப்தா என்ற ஒரு மனுஷனைக்குறித்து தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அவன் ஒரு வேசியின் மகன். ஆகவே அவனுடைய தகப்பனின் புத்திரர்கள் அவனை ஒதுக்கி வைத்திருந்தார்கள். பட்டணத்தை விட்டே வெளியே வெளியேற்றினார்கள். எல்லோராலும் புறக்கணிக்கப்பட்டான். ஆனால் அதற்காக யெப்தா சோர்ந்து போகவில்லை. மாறாக இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தரை உறுதியாக பற்றிக்கொண்டான். காலங்கள் உருண்டோடின. யெப்தாவை வேண்டாம் என்று விரட்டினவர்கள், தங்களுக்கு ஆபத்து நேரிட்டபோது, யெப்தாவை தங்களுக்கு தலைவனாக ஏற்படுத்திக் கொண்டார்கள். பின்பு யெப்தா, இஸ்ரவேல் ஜனத்தை நியாயம் விசாரிக்கும் நியாயாதிபதியாய் கர்த்தர் மாற்றினார். உங்களின் கடந்த காலம் மோசமானதாக இருக்கலாம், ஆனால், உங்கள் நிகழ்காலத்தை கர்த்தர் பொறுப் பெடுத்திருக்கிறபடியால், உங்களை கன்மலையின் மேல் உயர்த்துவார்.

மோசே ஒரு கொலைகாரன்தான். ஆனாலும் கர்த்தர் அவனோடு முகமுகமாய் பேசினார். இலட்சணக்கான இஸ்ரவேல் ஜனங்களை வழிநடத்தும்படி தலைவனாக ஏற்படுத்தினார். யாக்கோபு ஏமாற்றி ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொண்டவனாயிருந்தாலும், சர்வ வல்லமை யுள்ளவர் அவனோடு உடன்படிக்கை பண்ணினார். அப்போஸ்தலனாகிய பேதுரு இயேசுகிறிஸ்துவை மறுதலித்து, அவரை யாரென்றே தெரியாதென்று சத்தியம் பண்ணினவர்தான், ஆனால் அவனுடைய முதல் பிரசங்கத்திலேயே, மூவாயிரம் பேர் கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டார்கள். ஆகவே அவரால் தெரிந்துக் கொள்ளப்பட்ட உங்களை கர்த்தர் உயர்த்துவது நிச்சயம்.

அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே… ஒரு முக்கியமான காரியம் என்னவென்றால், இயேசு நாசரேத்தை தெரிந்து கொண்டு, அங்கே வாசம் பண்ணினார். ஆனால், அந்த ஊரார் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. காரணம் இயேசு ஊழியம் செய்து வந்த நாட்களில், நாசரேத்தூரில் உள்ள ஜெப ஆலயத்தில் பிரசங்கம் பண்ணும்போது, அவருடைய தெய்வத் தன்மையைக்குறித்து பேசினார்.

ஜெப ஆலயத்திலிருந்த எல்லாரும், இவைகளைக் கேட்டபொழுது, கோபமூண்டு, எழுந்திருந்து, அவரை ஊருக்குப் புறம்பே தள்ளி, தங்கள் ஊர் கட்டப்படிருந்த செங்குத்தான மலையின் சிகரத்திலிருந்து அவரைத் தலைகீழாய்த் தள்ளிவிடும்படிக்கு அவ்விடத்திற்கு கொண்டு போனார்கள். (லூக்கா 4:28,29)

இயேசு, தாம் மேசியா என்று சொன்னபோது, அவர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளமுடியவில்லை. மேலும் அவருடைய வல்லமையைக்குறித்து சந்தேகப்பட்டார்கள்.

தாம் வளர்ந்த ஊரிலே வந்து, அவர்களுடைய ஜெப ஆலயத்திலே அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணினார். அவர்கள் ஆச்சரியப்பட்டு; இவனுக்கு இந்த ஞானமும் பலத்த செய்கைகளும் எப்படி வந்தது? இவன் தச்சனுடைய குமாரன் அல்லவா? இவன் தாய் மரியாள் என்பவள் அல்லவா? யாக்கோபு, யோசே, சீமோன், யூதா என்பவர்கள் இவனுக்குச் சகோதரர் அல்லவா? இவன் சகோதரிகளெல்லாம் நம்மிடத்தில் இருக்கிறார்கள் அல்லவா? இப்படியிருக்க இதெல்லாம் இவனுக்கு எப்படி வந்தது? என்று சொல்லி, அவரைக்குறித்து இடறல டைந்தார்கள். அவர்களுடைய அவிசுவாசத்தினி மித்தம் அவர் அங்கே அநேக அற்புதங்களைச் செய்யவில்லை. (மத்தேயு 13:54&58)

சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன், தம்முடைய ஒரே பேறான குமாரனாலே நாம் பிழைக்கும்படி இவ்வுலகத்திற்கு அனுப்பினார். வாக்குத்தத்தத்தின் உடன்படிக்கைக்கு அந்நியர்களாகவும், காணியாட்சிக்கு புறம்பானவர்களாகவும், நம்பிக்கையில்லாதவர்களாகவும், தேவனற்றவர்களாகவும் இருந்த உங்களையும் என்னையும் மீட்கும்படியாக பூமியில் மனிதனாய் அவதரித்தார். இப்படிப்பட்ட நல்ல தெய்வத்தின் மேல் முழுவதுமாக சார்ந்துக்கொள்ளுங்கள். நிச்சயம் அவர் உங்களை தலையை உயர்த்தி, உங்களை பிரபுக்களோடும் இராஜாக்களோடும் அமரச் செய்து, மகிமையுள்ள சிங்காசனத்தை சுதந்தரிக்கச் செய்வார்.

இதயம் திறந்து உங்களுடன்…

கிறிஸ்துவுக்குள் மிகவும் பிரியமானவர்களே,

நமக்காய் மண்ணில் உதித்து, நம்மை இரட்சிக்க வந்த நமது ஆண்டவர் நாதராம் இயேசுகிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் உங்களுக்கு என் அன்பின் கிறிஸ்து பிறப்பு வாழ்த்துதலை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

வருடத்தின் கடைசிக்கு வந்துவிட்டோம். இந்த ஆண்டு முழுவதும் கர்த்தர் நமக்கு செய்த எண்ணிலடங்கா அற்புதங்கள், அதிசயங்களை நினைத்து பார்த்து தேவனுக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டிய நேரம் இது. தடைகள், எதிர்ப்புகள், பிரச்சனைகள் எத்தனை வந்தாலும் அவைகளை மேற்கொள்ள கிருபை கொடுத்தவரை முழு இருதயத்தோடு நன்றிகளை ஏறெடுத்த துதிப்போம், ஆராதிப்போம்.

பல தடைகளைத் தாண்டி ரூஹா ஊழியங்களையும், தேவன் நமக்கு ஆச்சரியமாக கொடுத்த ஊழியங்களையும், இடப்பற்றாக்குறையின் மத்தியிலும் மகிமையான கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தை ரூஹா தரிசனத்தின் மூலமாக இலட்சகணக்கான ஆத்துமாக்களுக்கு கொண்டு செல்ல, கிருபை பாராட்டியிருக்கிறார். இக்கடிதத்தை எழுதுகிற வேளையில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் கஜா புயலினால் தமிழகத்தில் பாதிக்கபட்ட ஆறு மாவட்டங்களுக்கு நெசா தொண்டு நிறுவனத்தின் மூலமாக சென்று, அத்தியாவசிய உதவிகளை வழங்கிட ஆயத்தமாகி வருகிறேன். வீடுகளையும் உடைமைகளையும் இழந்து தவிக்கின்ற விவசாயிகளுக்கும், ஆதரவற்றோர்க்கும் நேரில் சென்று ஆறுதல் கூறி, தேற்றி ஜெபித்து புறப்பட்டு வருகிறேன்.

மேலும் பாதிக்கப்பட்ட அநேக சபைகளுக்கு கர்த்தருக்கு சித்தமானால் தடையில்லாமல் கர்த்தரை ஆராதிக்க எரேமியா 31:4ன்படி ஆலயத்தை புதுப்பித்து தர தீர்மானித்துள்ளோம். எங்களுடன் கைக்கோர்த்து இவ்வூழியத்தை நிறைவேற்ற 9884498777 என்கிற தொலைபேசி எண்ணிற்கு தொடர்பு கொள்ளும்படி அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

அகமதாபாத் ஊழியங்கள்

கடந்த நவம்பர் மாதம் 8,9 ஆகிய தேதிகளில் குஜராத் மாநிலம் அகமதாபாத்தில் கிட்டதட்ட 1200 வாலிபர்கள் பங்கேற்ற விசேஷித்த முகாமில் கலந்து கொண்டு கர்த்தருக்காக எழும்பவும், ஊழியம் செய்யவும் ஊக்குவிக்க தேவன் கிருபை பாராட்டினார். நூற்றுக்கணக்கான வாலிபர்கள் தேவனுடைய ஊழியத்தை செய்ய கண்ணீரோடு ஒப்புக்கொடுத்த காட்சி உள்ளத்தை உருக்கினது. மேலும் அகமதாபாத் பட்டணத்தின் மையத்தில் உள்ள மணிநகர் என்ற இடத்தில் ஙிகிஸிஷிளி என்கிற பின்மாரி எழுப்புதல் கூட்டங்களில் கலந்துக்கொள்ள தேவன் கிருபை பாராட்டினார். கூட்டத்திற்கு விரோதமாக எதிர்ப்புகளும் தடைகளும் பல வழிகளில் எழும்பிய போதும், உங்களைப்போன்ற அநேக திறப்பின்வாசல் ஜெப வீரர்களின் ஊக்கமான ஜெபத்தைக் கர்த்தர் கேட்டு கூட்டத்தை ஜெயமாய் நடத்திக் கொடுத்ததுமன்றி அற்புத அடையாளங்களின் மூலமாகவும் தமது வார்த்தையை உறுதிபடுத்தினார். (மேலும் விபரங்கட்கு 12,13 ஆகிய பக்கங்களை பார்க்கவும்) அநேக சிறுவர்களும், வாலிபர்களும் கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்ய தங்களை ஒப்புக்கொடுத்தனர்.

நாக்பூர் ப்ரீடம்

கர்த்தருடைய பெரிதான கிருபையால் வருகிற பிப்ரவரி மாதம் 1,2,3 ஆகிய தேதிகளில் நாக்பூரில் ப்ரீடம் துதி ஆராதனை அற்புத பெருவிழா நடத்த ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுவருகிறது. இந்தியாவின் மையப்பகுதியாம் நாக்பூர் பட்டணத்தின் எழுப்புதல் இந்தியாவிற்கே எழுப்புதல் என்கிற ஆவியானவரின் நிச்சயமான வழிநடத்துதலின் பேரில் ஒரு பெரிய குழுவாக செல்ல இருக்கிறோம். கர்த்தர் ஒரு பெரிய தாக்கத்தை, அந்நாட்களில் ரூஹா ஊழியத்தின் மூலமாக அளவில்லாமல் ஊற்ற உங்கள் ஜெபங்களில் தினமும் நினைத்துக்கொள்ளுங்கள். மேலும் அடுத்த வருடம் முழுவதும் எழுப்புதல் கூட்டங்களை மாவட்டங்கள், பட்டணங்கள் தோறும் நடத்த தீர்மானித்திருக்கிறோம்.

கிறிஸ்துமஸ் மற்றும் புத்தாண்டு ஆராதனைகள்

நமது ரூஹா ஊழியத்தின் கிறிஸ்துமஸ் மற்றும் புத்தாண்டு ஆராதனைகள் விஜய் பார்க் ஹோட்டலில் வைத்து நடைபெற இருக்கிறது. ஆராதனைகளின் நேரத்தைக் குறித்ததான தகவல்களை பெற்றுக்கொள்ள 8148888777 மற்றும் 044&61328777 என்கிற தொலைப்பேசி எண்களைத் தொடர்பு கொள்ளவும்.

ஆழ்ந்த இரங்கல்

கர்த்தரின் எழுத்தாணியாக தன்னை அர்பணித்துக்கொண்ட என் ஆவிக்குரிய தகப்பனாகிய டாக்டர் சாம் ஜெபத்துரை அவர்கள் கடந்த மாதம் 31ம்தேதி இளைப்பாறுதலுக்குள் பிரவேசித்தார்கள். கர்த்தர் என்னை அவர்களின் கையில் ஏழு வருடங்கள் வனைந்தார். அவரோடு இணைந்து ஊழியம் செய்த நாட்கள், அவரோடு செலவு செய்த நேரங்கள் என் வாழ்க்கையின் பொன்னான தருணம் என்றே சொல்லலாம். நமது ரூஹா ஊழியத்தை துவக்கி வைத்தவர் அண்ணன் அவர்கள்தான்.
கர்த்தருடைய கிருபையால் அக்டோபர் மாதத்தில் அமெரிக்க ஊழியங்களுக்கு செல்வதற்கு முன்பாக அண்ணன் அவர்களை நேரில் சந்தித்து ஆசீர்வாதம் பெற்றுக்கொள்ள தேவன் கிருபை பாராட்டினார். இதற்கிடையில் நவம்பர் 16தேதி ஒரு நாளுக்காக அமெரிக்காவிலிருந்து சென்னைக்கு வந்துவிட்டு திரும்புகிற வேளையிலும் அவரோடு சந்தோஷமாக பேசி மகிழ்ந்த தருணங்கள் மறக்க முடியாது.

அவர் இறக்கும் அன்றுதான் அமெரிக்க ஊழியங்களை முடித்து சென்னை திரும்பிக் கொண்டி ருந்தேன். நேரடியாக அவருடைய அடக்க ஆராதனையில் கலந்துக் கொள்ள கர்த்தர் கொடுத்த ஈவுக்காக ஸ்தோத்திரம். அவர் அவரை பிரிந்திருக்கும் அன்பு பிள்ளை களையும், பேரக்குழந்தைகளை யும், ஏலிம் திருச்சபை மற்றும் அன்றன்றுள்ள அப்பம் குடும்பத் தினரையும் கர்த்தர் தமது ஆறுதலினால் நிரப்புவாராக.

உங்கள் அன்பு சகோதரன்
போதகர். ஆல்வின் தாமஸ்

வாக்குத்தத்தச் செய்தி – உன்னை முத்திரை மோதிரமாக வைப்பேன் – போதகர் ஆல்வின் தாமஸ்

கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே,

ஆண்டவரும் இரட்சகருமாகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்களை வாழ்த்துகிறேன். நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளையாகவும், இந்த உலகத்தின் கிறிஸ்துவின் ஸ்தானாதிபதிகளாகவும் இருக்கிறீர்கள். கர்த்தர் உங்களுக்கு பிசாசின் சகல வல்லமையையும் மேற்கொள்கிறதற்கான அதிகாரத்தை வாக்குத்தத்தமாக கொடுத்திருந்தார். ஆகவே நீங்கள் அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி, ஜெயமுள்ள வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று விசுவாசிக்கிறேன்.

இந்த மாதம் கர்த்தர் உங்களை முத்திரை மோதிரமாக வைப்பேன் என்று வாக்கு பண்ணுகிறார். சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார்:
செயல்த்தியேலின் குமாரனாகிய செருபாபேல் என்னும் ஊழியக்காரனே, உன்னை நான் அந்நாளிலே சேர்த்துக்கொண்டு, உன்னை முத்திரை மோதிரமாக வைப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் (ஆகாய் 2:23)

பழங்காலத்தில் முத்திரை மோதிரமானது, ஒரு அடையாளச் சின்னமாக விளங்கியது. அரசர்களின் கையெழுத்திற்கு பதிலாக அவர்கள் அணிந்திருந்த முத்திரை மோதிரத்தை உருக்கிய மெழுகினாலோ அல்லது மிருதுவான களிமண் அழுத்தியோ அதன் அடையாளத்தை எடுத்து, தேசமெங்கும் செல்லுகிற அந்த சுற்றரிக்கை தாளில் முத்திரையாக வைப்பார். அதன்பிறகு அந்த சட்டத்தை யாரும் திருத்தவோ, நீக்கவோ இயலாது. ஆம் நீங்கள் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட முத்திரை மோதிரம். நீங்கள் முடிவெடுக்கிற காரியத்தை யாராலும் மாற்ற முடியாது. உங்களை வெறும் அழகுக்காக மாத்திரமல்ல, மாறாக அநேக ஜனங்களை ஆசீர்வதிக்கிறதற்கு கர்த்தர் உங்களை ஒரு முத்திரையாக வைத்திருக்கிறார்.

பார்வோன் தன் கையில் போட்டிருந்த தன் முத்திரை மோதிரத்தைக் கழற்றி, அதை யோசேப்பின் கையிலே போட்டு, மெல்லிய வஸ்திரங்களை அவனுக்கு உடுத்தி, பொன் சரப்பணியை அவன் கழுத்திலே தரித்து, தன்னுடைய இரண்டாம் இரதத்தின்மேல் அவனை ஏற்றி, தெண்டனிட்டுப் பணியுங்கள் என்று அவனுக்கு முன்பாகக் கூறுவித்து, எகிப்து தேசம் முழுமைக்கும் அவனை அதிகாரியாக்கினான் (ஆதியாகமம் 41:42,43)

அடிமையாய் வாழ்ந்த யோசேப்பை, திடீரென்று ஆளப்போகிறவனாய் மாற்றிவிட்டார். பார்வோனின் கனவுக்கு அர்த்தத்தையும், செய்ய வேண்டிய காரியங்களையும் அறிவித்தபோது, பார்வோன் யோசேப்பு அதிகாரத்தை கொடுக்கும் விதமாக தன் கையிலுள்ள முத்திரை மோதிரத்தை கழற்றி, யோசேப்புக்கு அணிவித்தான். இதன்பின்பு எகிப்தின் முழு அதிகாரமும் யோசேப்பின் கைக்கு மாறியது. யோசேப்பின் உத்தரவில்லாமல் தன் கையையாவது காலையாவது ஒருவனும் அசைக்கக்கூடாது என்று உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது. இப்படிப்பட்ட மேன்மையான முத்திரை மோதிரமாக கர்த்தர் உங்களை மாற்றப்போகிறார்.

பரிசுத்த ஆவியானவரின் முத்திரை

நீங்கள் சாலையில் நடக்கும்போது, அநேக காகிதத்துண்டுகள் சிதறிக்கிடப்பதை பார்த்திருப்பீர்கள். அதை யாரும் கண்டுக்கொள்வதில்லை. ஆனால் நமது இந்திய அரசாங்கத்தின் ரூபாய் நோட்டுகள் கீழே கிடந்தால் அதை ஓடிப்போய் எடுத்துக்கொள்வதுண்டு. இரண்டுமே காகிதம்தான். ஆனால் அதில் அரசாங்கத்தின் முத்திரை போடப்பட்டிருப்பதால் அது விலைமதிப்புள்ளதாய் மாறிவிடுகிறது.

அதுபோல, நீங்கள் வெறும் காகிதம்தான். ஆனால் உங்களை பரிசுத்த ஆவியானர் முத்தரித்திருக்கிறார். ஆகவே நீங்கள் விலைமதிப்பு மிக்கவர்கள். எப்போது நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டீர்களோ.. அப்பொழுதே நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியினால் முத்திரைபோடப்பட்டீர்கள்.

நீங்களும் உங்கள் இரட்சிப்பின் சுவிசேஷமாகிய சத்திய வசனத்தைக் கேட்டு, விசுவாசிகளானபோது, பரிசுத்த ஆவியால் அவருக்குள் முத்திரைப்போடப் பட்டீர்கள். (எபேசியர் 1:13,14)

நீங்கள் உங்களுடையவர்களல்ல. நீங்கள் கிறிஸ்துவினுடையவர்கள். ஏனென்றால் உங்கள் மீது முத்திரைபோட்டிருக்கிறார். ஒன்றுக்கு உதவாத உங்களையும் என்னையும், புது மனுஷனாய் மாற்றி, அவருடைய பரிசுத்த ஆவியினால் முத்திரை போடப்பட்டது காரணம், நீங்கள் கிறிஸ்துவின் பிரதிநிதிகளாக இந்த உலகத்தில் இருப்பதற்காகவே.. ஆகவே அவர் உங்களுக்குள் இருந்து, அவர் செய்து முடிக்க வேண்டிய காரியங்களை உங்களைக் கொண்டு நிறைவேற்ற உங்களை இன்றே அர்பணியுங்கள்.

அதிகாலையின் மகனாகிய விடிவெள்ளியே.. என்று அழைக்கப் பட்ட விழுந்து போன தூதனாகிய லூசிபர் நீ விசித்திரமாய்ச் செய்யப் பட்ட முத்திரை மோதிரம் என்று பாராட்டப்பட்டவன். ஆனால் அவன் பெற்ற முத்திரையை உடைத்துப் போட்டப்படியால் கீழே தள்ளப்பட்டான்.
நீங்களும் கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுத்த பரிசுத்த ஆவியானவர் என்ற முத்திரையை எடுத்துப்போடாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள். அன்றியும் நீங்கள் மீட்கப்படும் நாளுக்கென்று முத்திரையாகப்பெற்ற பரிசுத்த ஆவியானவரை துக்கப்படுத்தாதிருங்கள். (எபேசியர் 4:30) பரிசுத்த ஆவியானவர் மிகவும் ஒழுங்கானவர். அவருக்கு பிரியமில்லாத காரியங்களை நீங்கள் செய்யும்போது, மிகவும் துக்கப்பட்டு, உங்களை விட்டு அமைதியாக விலகிவிடுவார். ஆகவே உங்கள் சுதந்திரத்தின் அச்சாரமாயிருக்கிற பரிசுத்த ஆவியானவரை உங்கள் பரிசுத்த வாழ்க்கை மூலமாக கனப்படுத்துங்கள்.

அன்பின் முத்திரை

கல்யாண வீடுகளில் மணமக்கள் ஒருவருக்கொருவர் மோதிரத்தை அணிந்துக்கொள்ளுவார்கள். காரணம் இது ஒரு அன்பிற்கு அடையாளமாய் இருக்கிறது. கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவும் உங்கள் மீது ஒரு அன்பின் முத்திரையை போட்டிருக்கிறார். இந்த அன்பின் முத்திரையை போட்டத்தின் நிமித்தம் நீங்கள் அவருடனே கூட சேர்ந்து ஆளுகிறவர்களாக மாறிவிட்டீர்கள்.

லூக்கா 15ம் அதிகாரத்தில், இளையக்குமாரன் தகப்பனிடத்திலிருந்து பிரிந்து போய், சொத்துகளையெல்லாம் அழித்து, ஊதாரித்தனமாக செலவழித்து, பின்பு உணவுக்கே கஷ்டப்படும் சூழ்நிலை வந்தபோது, தகப்பனிடத்தில் திரும்பி வருகிறார். அவன் தூரத்தில் வரும்போதே தகப்பன் அவனைக் கண்டு, கழுத்தைக்கட்டிக்கொண்டு, அவனை முத்தஞ்செய்து தன்னிடத்தில் சேர்த்துக்கொண்டது மாத்திரமல்ல.. அதற்கு மேலான ஒரு காரியத்தை செய்கிறார். அப்பொழுது தகப்பன் தன் ஊழிக்காரரை நோக்கி: நீங்கள் உயர்ந்த வஸ்திரத்தைக் கொண்டுவந்து, இவனுக்கு உடுத்தி, இவன் கைக்கு மோதிரத்தையும் கால்களுக்குப் பாதரட்சைகளையும் போடுங்கள். கொழுத்த கன்றைக் கொண்டுவந்து அடியுங்கள். நாம் புசித்து, சந்தோஷமாயிருப்போம். (லூக்கா 15:22,23)

“உம்முடைய கூலிக்காரனில் ஒருவனாக என்னை வைத்துக்கொள்ளும்” என்று கெஞ்சி வந்து நின்றவனுக்கு, கைக்கு மோதிரத்தை அணிவித்து, திரும்பவும் மகன் என்ற அந்தஸ்த்தைக் கொடுத்து, கனப்படுத்துகிறார். ஆம், திரும்பி வந்த இளைய குமாரனுக்காக கொழுத்தக் கன்றை அடித்து, பெரிய விருந்தையே ஏற்பாடு செய்கிறார். அந்த தகப்பனுக்கு எத்தனை பெரிய அன்பு!

ஆம், பரம தகப்பனை விட்டு நீங்கள் வெகுதூரம் சென்றாலும், மனந்திரும்பி வரும்போது, உங்களை உதறிதள்ளாமல், தம் அன்பின் கையிறுகளால் கட்டி அணைத்துக்கொள்கிறார். அநாதி சிநேகத்தால் நான் உன்னை சிநேகித்தேன். காருண்யத்தினால் உன்னை இழுத்துக்கொள்வேன் என்று அவருடைய நேச வார்த்தைகளால் உங்களை நயங்காட்டி அழைக்கிறார். ஒருவேளை நீங்கள் கர்த்தரை விட்டு தூரம் போயிருந்தீர்களென்றால், இந்த இளையக்குமாரனைப் போல திரும்பி வந்துவிடுங்கள். உங்கள்மேல் அன்பின் முத்திரையைப்பதித்து, உங்களை தன்னுடையவர்களாக்கிக்கொள்ள அவர் துடிக்கிறார்.

உன்னதப்பாட்டில், சூலமித்தியாள் தன் நேசரைப்பார்த்து, “நீர் என்னை உமது இருதயத்தின்மேல் முத்திரையைப் போலவும், புயத்தின்மேல் முத்திரையைப் போலவும் வைத்துக்கொள்ளும்” என்று கெஞ்சுகிறாள். (உன்னதப்பாட்டு 8:6) சிலர் தம்முடைய அன்பை வெளிப்படுத்துவதற்காக அவர்களுடைய உடல்களில் தனக்கு இஷ்டமானவர்களின் பெயர்களை பச்சைக் குத்திக்கொள்ளுகிறார்கள். ஆனால் உங்களை தம்முடைய பிள்ளையாகத் தெரிந்துக் கொண்டவர், உங்களை தன்னுடைய உள்ளங்கையிலே வரைந்து வைத்துள்ளார். (ஏசாயா 49:16) ஆகவே நீங்கள் எனக்கு யாருமில்லை, என்னிடம் அன்பு காட்ட ஒருவரும் இல்லை என்று புலம்பிக்கொண்டிருக்காமல், என் முகத்தை தன்னுடைய உள்ளங்கையில் வரைந்து வைத்திருக்கிறார் என்ற மகிழ்ச்சியோடு ஓடுங்கள்.

பாதுகாப்பின் முத்திரை

என் சகோதரியே! என் மணவாளியே! நீ அடைக்கப்பட்ட தோட்டமும், மறைவு கட்டப்பட்ட நீருற்றும், முத்தரிக்கப்பட்ட கிணறுமாயிருக்கிறாய் (உன்னதப்பாட்டு 4:12)

ஆம், நீங்கள் ஒரு முத்திரை போடப்பட்ட கிணறு. இந்த முத்திரையானது பாதுகாப்பிற்கு அடையாளமாய் இருக்கிறது. கர்த்தருடைய சித்தமில்லாமல் ஒருவரும் உங்களை ஒன்றும் செய்யமுடியாது. ஏனென்றால் நீங்கள் அவருடைய பாதுகாப்பின் வளையத்திற்குள் இருக்கிறீர்கள். நீ என்னுடையவன் என்று உங்களைத் தனக்குகென்று சொந்தம் பாராட்டிக்கொண்ட இயேசுகிறிஸ்து, உங்களுக்கு தீங்கு வர அனுமதிப்பாரா? நிச்சயமாக இல்லை. உன்னைத் தொடுகிறவன் என் கண்மணியைத் தொடுகிறான் என்று உங்களுக்கு ஒரு சேதமும் அணுகாதபடி உங்களை இரவும் பகலும் காத்துக்கொணடிருக்கிறார். உங்கள் குடும்பத்தை சுற்றிலும் இரத்தக்கோட்டைக்குள் மூடி வேலியடைத்திருக்கிறார். உங்களுடைய உடைமைகள் களவு போவதில்லை. உங்களுக்கு விரோதமாக ஒருவனும் கைப்போடுவதில்லை. ஆகவே நான் உன்னதமானவருடைய செட்டைகளின் மறைவின் நிழலில் இருக்கிறேன் என்று பெருமைப்பட்டுக்கொள்ளுங்கள். அவரே உங்களுக்கு கேடகமும் மகா பெரிய பெலமுமாயிருக்கிறார்.

அதிகாரத்தின் முத்திரை

பிதாவாகிய தேவன் தமது சொந்த குமாரனின் மூலம் பிள்ளை என்கிற அன்பின் முத்திரையைப் போட்டு, என்னுடைய அனுமதி இல்லாமல் உன்னை ஒன்றும் செய்யமுடியாது என்று வைராக்கியத்தின் அடையாளமாக உங்கள் மீது பாதுகாப்பின் முத்திரையையும் தரித்து, எப்பொழுதும் உங்களுடனே இருக்கும்படி, அவர் அனுப்பிய திரியேகரில் ஒருவரான பரிசுத்த அவியானவரால் முத்திரை போடப்பட்டது எதற்காக தெரியுமா? உங்களுக்கு கட்டவும் கட்டவிழ்ப்பதற்கான அதிகாரத்தின் முத்திரையைக் கொடுப்பதற்காகத்தான்.
ஆம், கர்த்தர் உங்களை அதிகாரத்தின் முத்திரையாக பயன்படுத்தப்போகிறார். நீங்கள் எதன் மேல் அதிகாரத்தை செலுத்துகிறீர்களோ.. அது உங்களுக்கு கீழ்படியும். உங்களுடைய வாயின் வார்த்தைகளை கர்த்தர் கனப்படுத்தப்போகிறார். இந்த அதிகாரமானது திரியேக தேவனைக்குறித்ததான வெளிப்பாடு மிகவும் அவசியம். இந்த வெளிப்பாடானது தேவன் நமக்கு ஈவாகக்கொடுத்த சத்திய வார்த்தையிலிருந்து வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. அதுவே உங்களுக்கு அதிகாரத்தைக் கொண்டுவருகிறது. ஆம், மத்தேயு 16ம் அதிகாரத்தில் இயேசு, தம்முடைய சீஷர்களை நோக்கி, நீங்கள் என்னை யார்? என்று சொல்லுகிறீர்கள் என்று கேட்டார். அதற்கு சீமோன் பேதுரு, நீர் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து என்று சற்றும் தாமதிக்காமல் பதிலளித்தார்.

இயேசு அவனை நோக்கி: யோனாவின் குமாரனாகிய சீமோனே, நீ பாக்கியவான்; மாம்சமும் இரத்தமும் இதை உனக்கு வெளிப்படுத்தவில்லை, பரலோகத்திலிருக்கிற என் பிதா இதை உனக்கு வெளிப்படுத்தினார். மேலும் நான் உனக்குச் சொல்லுகிறேன், நீ பேதுருவாய் இருக்கிறாய், இந்தக் கல்லின்மேல் என் சபையைக் கட்டுவேன், பாதாளத்தின் வாசல்கள் அதை மேற்கொள்வ தில்லை. பரலோகராஜ்யத்தின் திறவுகோல்களை நான் உனக்குத்தருவேன்; பூலோகத்திலே நீ கட்டுகிறது எதுவோ அது பரலோகத்திலும் கட்டப்பட்டிருக்கும், பூலோகத்திலே நீ கட்டவிழ்ப்பது எதுவோ அது பரலோகத்திலும் கட்டவிழ்க்கப்பட்டிருக்கும் என்றார் (மத்தேயு 16:17&19)

மாம்சமும் இரத்தமும் உனக்கு இதை வெளிப்படுத்தவில்லை, பரலோகத்திலிருக்கிற பிதா உனக்கு வெளிப்படுத்தியிருக்கிறபடியால் இப்படி சொல்கிறாய் என்று சொல்லி, பரலோக ராஜ்யத்தின் திறவுகோலை பேதுருவுக்கு அன்பளிப்பாகக் கொடுத்து, பரலோகத்திற்கும் பூலோகத்திற்குமான அதிகாரத்தைக் கொடுக்கிறார். ஆகவே பேதுரு, அலங்கார வாசலண்டையில் உட்கார்ந்திருந்த முடவனிடம், என்னிடத்தில் உள்ளதை உனக்குத் தருகிறேன் என்று சொல்லி, இயேசுகிறிஸ்துவின் நாமத்தின் மேல் உள்ள அதிகாரத்தில் அவனை எழுப்பிவிட்டான். பவுலின் அதிகாரம் நிறைந்த முதல் பிரசங்கத்தைக்கேட்டு மூவாயிரம் பேர் தன்னை கிறிஸ்துவுக்கென்று அர்பணித்தார்கள். அதுமட்டுமா.. பவுலின் நிழல் பட்டவர்கள் சொஸ்தமடைந்தார்கள். ஆம், தேவனைப்பற்றிய வெளிப்பாட்டைக்கொண்டவனுக்கு அதிகாரத்தின் முத்திரையைக் கொடுக்கிறார்.

தேவன் யார்? அவர் எப்படிப்பட்டவர்? அவருடைய மகத்துவங்கள் என்ன? என்பதை அறிந்துக் கொள்ளும்போது, நீங்கள் வெற்றியுள்ள வாழ்க்கை வாழ முடியும். நீங்கள் ஒருவரைப்பற்றி முழுவதுமாக அறிந்திருக்கும்போது, அந்த நபருடன் அதிக நேரம் செலவிடுகிறீர்கள். அவரின் வாழ்க்கையில் ஒரு முக்கிய அங்கமாக திகழ்கிறீர்கள். அதேபோலத்தான் தேவனோடு அதிக நேரம் ஜெபத்திலும் வேதவாசிப்பிலும், வேதத்தை தியானிப்பதிலும் நீங்கள் செலவிடும்போது, அவர் உங்களோடு சத்தியத்தின் மூலமாக உங்களுக்கு தன்னைக் குறித்த குணாதிசயங்களை வெளிப்பாடாக கொடுக்கிறார். தன்னுடைய நாமத்தின் மகத்துவத்தை கற்றுத்தருகிறார். மறைக்கப்பட்ட இரகசியங்களை வெளிப்படுத்துகிறார்.

தானியேல் எனும் வாலிபன், ராஜாவின் கட்டளையை மீறி, இஸ்ரவேலுக்கு நேராக பலகணிகளைத்திறந்து வைத்து, இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தரை நோக்கி, ஒவ்வொரு நாளும் மூன்று வேளையும் ஜெபம் பண்ணினான். இதனிமித்தம் அவனை சிங்கக்கெபியில் தூக்கிப்போடப்பட்டாலும், தானியேல் ஆராதிக்கிற சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் அவனைத் தப்புவித்து பாதுகாத்தார். இது சாதாரண காரியமல்ல… தேவன்மேல் இருந்த பக்தி வைராக்கியம். இதனால் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் விசேஷ விதமாக தானியேல் இருந்தார். தானியேல் நாட்களில் வாழ்ந்த அனைத்து ராஜாக்களும் தானியேலுக்குள் விசேஷித்த ஆவி இருக்கிறது என்று கண்டு, அவனை ராஜ்யம் முழுமைக்கும் அதிகாரியாக ஏற்படுத்தினார்கள். ஒருமுறை ராஜாவின் கனவையும் கூறி, அதற்கான அர்த்தத்தையும் தானியேல் வெளிப்படுத்தினார். காரணம், தானியேலும் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனுக்கும் இடையேயான உறவு வலுவாயிருந்தது.
தினமும் அதிகாலையில் எழுந்து, தேவனைத் தேடுங்கள். நிச்சயம் அவர் உங்களோடே கூட இருந்து பயங்கரமான காரியங்களைச் செய்வார். அதற்காகத்தான் உங்கள்மேல் முத்திரையைப்பதித்து, அதிகாரத்தைக் கொடுத்திருக்கிறார். ஆகவே அதிகாரத்தைப் பயன்படுத்தி, கிறிஸ்துவின் போர்சேவகனாய் வலம் வாருங்கள். கர்த்தர் தம்முடைய வல்லமையுள்ள நாமத்தை உங்கள் மூலமாய் மகிமைப்படுத்துவார்.

இதயம் திறந்து உங்களுடன்…

கிறிஸ்துவுக்குள் மிகவும் பிரியமானவர்களே,

சகல கிருபையும் பொருந்திய ஆண்டவரும் இரட்சகருமாகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் நாமத்திலே உங்களை வாழ்த்துகிறேன். கடந்த பத்துமாதங்கள் உங்களையும் என்னையும் தம்முடைய மிகுந்த கிருபையினால் வழிநடத்தி வந்த தேவனுக்கு உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து நன்றி செலுத்துகிறேன். கர்த்தர் தம்முடைய சகல ஆசீர்வாதங்களினாலும் உங்களை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். ஆகவே நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப் பட்டவன் என்பதற்கு மாறாக நீங்களே ஆசீர்வாதமாக திகழ்கிறீர்கள். ஆம், சர்வ வல்லமையுள்ள கர்த்தர், “நீ ஆசீர்வாதமாய் இருப்பாய்” என்றே ஆபிரகாமை ஆசீர்வதிக்கிறார். நீங்கள் ஆசீர்வாதத்தின் வாய்க்கால். நீங்கள் போகிற இடமெல்லாம் செழிப்பு, ஆரோக்கியம். நீங்கள் உங்களுக்கு மாத்திரம் ஆசீர்வாதமாக இல்லாமல், மற்றவர்களுக்கும் ஆசீர்வாதமாயிருக்கிறீர்கள்.

கடந்த மாதம் செப்டம்பர் 22,23 ஆகிய தேதிகளில் நெடுங்குன்றத்தில், எனது நண்பர் பிஷப் கிங்ஸ்லி (சுகமளிக்கும் சுவிசேஷ பேராலயம்) அவர்கள் ஏற்பாடு செய்திருந்த விடுதலை ஆராதனைக்கூட்டங்களில் துதி ஆராதனை மற்றும் தேவசெய்தி அளிக்க கிருபை பாராட்டினார். அக்டோபர் 29ம் தேதி, பனப்பாக்கம் திறந்த வேதாகம தேவ சபையின் 21ம் ஆண்டு விழாவிலும், திருநின்றவூர் புதுவாழ்வு சாலோம் திருச்சபையின் 14ம் ஆண்டுவிழாவிலும் மற்றும் அக்டோபர் 2ம் தேதி சாலோம் பேராலயத்தின் குடும்ப முகாமிலும் தேவ செய்தியளிக்க கிருபை பாராட்டினார். கர்த்தர் தம்முடைய வார்த்தையைக் கொண்டு வந்திருந்த ஜனங்களோடு, தீர்க்கதரிசனமாக பேசினார். அநேகர் சுகத்தையும் விடுதலையும் பெற்றுக்கொண்டர். மேலும் அக்டோபர் மாதம் முழுவதும் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளில் ஊழியம் செய்யவும், நன்றி 7ம் பாகத்தை வெளியிடவும் கர்த்தர் கிருபை பாராட்டினார். கர்த்தர் தமது வார்த்தையை ஜனங்களுக்குள்ளே உறுதிபடுத்தி, மகிமையான காரியங்களைச் செய்தார். கர்த்தருடைய நாமத்திற்கே மகிமையை செலுத்துகிறேன்.

வட இந்திய ஊழியங்கள்

வருகிற நவம்பர் 5முதல் 9ம்தேதி வரை குஜராத் மாநிலம் அகமதாபாத்தில் 5000 வாலிபர்கள் கலந்து கொள்ளும் க்ஷிவீsவீஷீஸீ மிஸீபீவீணீ வாலிபர் கொண்டாட்டத்தில் துதி ஆராதனை நடத்தி, தேவ செய்தியளிக்க அழைத்திருக்கிறார்கள். அதைத் தொடர்ந்து 8 மற்றும் 9ம் தேதிகளில் யிமீsus விவீssவீஷீஸீ சிலீuக்ஷீநீலீ ஏற்பாடு செய்திருக்கிற ஙிகிஸிஷிளி என்ற கூட்டத்திலும் துதி ஆராதனை ஏறெடுத்து, கர்த்தருடைய வார்த்தையை பகிர்ந்துக்கொள்ள அழைத்திருக்கிறார்கள்.
மேலும் நவம்பர் 15ம் தேதி, “கிரேஸ் தேவசபையின் 21ம் ஆண்டுவிழா” வில் தேவ செய்திளிக்க சபையின் போதகர் ரி.ஷி. பீட்டர் பழனி அவர்கள் அன்போடு அழைத்திருக்கிறார்கள். மேலும் நவம்பர் 16ம் தேதி, அனைத்து திருச்சபையின் ஊழியர்களும், விசுவாசிகளும் இணைந்து நடத்தும் “எழுப்புதல் இரவு ஜெபத்தில்” கர்த்தருடைய ஊழியத்தை செய்ய இருக்கிறேன். கோவூரில் உள்ள மீட்பர் இயேசுகிறிஸ்து திருச்சபையில் இந்த இரவு ஜெபமானது ஒழுங்கு செய்யப்பட்டுள்ளது. தேசத்தின் எழுப்புதலுக்காக இணைந்து ஜெபிக்க உங்களை அன்புடன் அழைக்கிறேன். வருகிற 18ம் தேதி, அரும்பாக்கம் ணிசிமி நிஷீறீபீமீஸீ யிuதீவீறீமீமீ சிலீuக்ஷீநீலீ நடத்தும் சீஷீutலீ கிஸீஸீவீஸ்மீக்ஷீsணீக்ஷீஹ் 2018 என்ற வாலிபர் கூடுகையில் தேவ வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கிறேன். ஆகவே இக்கூட்டங்களுக்காக ஜெபித்துக்கொள்ளுங்கள். கர்த்தருடைய வார்த்தை விருத்தியடையவும், கர்த்தர் தம்முடைய ஆவியை வருகிற ஜனங்கள்மேல் ஊற்றப்படவும், கர்த்தருக்காய் வைராக்கியமாய் எழும்பவும் ஜெபித்துக்கொள்ளுங்கள்.

ரூஹா ஊழியங்களுக்காக ஜெபியுங்கள்

அன்பானவர்களே, நமது ரூஹா ஊழியத்திற்கென்று சொந்த இடத்தை வாங்குவதற்காக முயற்சிகளை எடுத்துக்கொண்டு வருகிறோம். இதில் இருக்கிற தடைகள் மற்றும் எதிர்ப்புகள் நீங்கவும், கர்த்தர் அநுகூலமான வழி வாசல்களை திறக்கவும் ஜெபித்துக்கொள்ளுங்கள். வாரத்தில் ஒரு முறையாவது ரூஹா ஊழியத்தை உங்கள் தனிப்பட்ட ஜெபித்தில் தாங்கும்படி பட்சமாய் கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஆயிரக்கணக் கானோர்க்கு ஆசீர்வாதமாக இருந்து வருகிற இந்த ரூஹா ஊழியத்திற்கு கர்த்தர் செய்யப்போகிற காரியங்களைக் கண்டு, ஜனங்கள் தேவனை மகிமைப்படுத்தப்போகிறார்கள். இதற்கிடையில் கடந்த மாதம் இஸ்ரவேல் தேசத்திற்கு சென்றிருந்தபோது, கர்த்தர் தமிழ்நாட்டிற்காக ஜெபிக்கும்படி ஒரு பாரத்தைக்கொடுத்தார். அதன்படி, ஏற்படுத்தப்பட்ட மிஸீபீவீணீஸீ பிஷீusமீ ஷீயீ றிக்ஷீணீஹ்மீக்ஷீ யீஷீக்ஷீ ணிஸ்மீக்ஷீஹ்ஷீஸீமீ (மிழிபிளிறிணி) நமது 24 மணி நேர துதி ஆராதனை மற்றும் ஜெபமையத்தில் ஆராதனை வீரர்கள் மற்றும் ஜெபவீரர்கள் தொடர்ந்து துதித்துக்கொண்டும், தேசத்திற்காகவும் 24 மணி நேர தொலைபேசி மூலமாக வருகிற ஜெபக்குறிப்புகளுக்காகவும், கடிதங்களுக்காகவும் ஜெபித்துக்கொண்டும் இருக்கிறார்கள். சென்னையிலிருக்கிற தேவ பிள்ளைகள், வாரம் ஒருமுறையாவது நமது ஜெபமையத்தில் வந்து தமிழ்நாட்டிற்காய், இந்திய தேசத்திற்காய் திறப்பிலே நிற்கும்படி அன்பாய்க் கேட்டுக் கொள்கிறேன். உங்களது ஜெப விண்ணப்பங்களை ஜீணீக்ஷீtஸீமீக்ஷீsமீக்ஷீஸ்வீநீமீ@க்ஷீuணீலீ.வீஸீ என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாகவும், 8148888777, 044&61328777 என்ற 24 மணி நேர தொலைபேசியை தொடர்பு கொண்டும் தெரிவிக்கலாம். உங்களுக்கு ஜெபிக்கும்படி நாங்கள் காத்துக்கொண்டிருக்கும். கூப்பிடுகிறதற்கு முன்னே மறுஉத்தரவு அருளுகிற தேவன், உங்கள் ஜெபத்தைக்கேட்டு பதில் செய்வார்.

உங்கள் அன்பு சகோதரன்
போதகர். ஆல்வின் தாமஸ்

இதயம் திறந்து உங்களுடன்…

கிறிஸ்துவுக்குள் மிகவும் அன்பிற்கு இனிய சகோதர சகோதரிகளே,

ஆண்டவரும் இரட்சகருமாகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் நாமத்திலே இதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து உங்களை வாழ்த்துவதிலே பெரும் மகிழ்ச்சியடைகிறேன். வருடத்தின் ஒன்பது மாதங்கள் உருண்டோடிவிட்டன. இதுவரை உங்களையும் என்னையும் பாதுகாத்து வழிநடத்தி வந்த தேவனை நன்றியோடு ஸ்தோத்தரிக்கிறேன். அவர் என்மேல் பிரியமாயிருந்தபடியால், விசாலமான இடத்திலே என்னைக் கொண்டு வந்து, என்னைத் தப்புவித்தார் என்ற வார்த்தையின்படி, கர்த்தர் உங்கள் மேல் பிரியமாயிருக்கிறபடியால், உங்கள் குறுகலான நெருக்கமான சூழ்நிலைகளை மாற்றி, விசாலமான வாசல்களை திறக்கப்போகிறார். இந்த ஆண்டு முடிவதற்குள்ளாக நீங்கள் எதிர்பார்த்திருக்கும் முடிவை தேவன் உங்களுக்கு தர வல்லவராயிருக்கிறார்.

கடந்த மாதத்தில் பாண்டிச்சேரி மற்றும் அடையாறு இயேசு அழைக்கிறார் ஜெபகோபுரத்தில் கர்த்தருடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்ள அழைத்திருந்தார்கள். தேவ ஆவியானவர் மகிமையாய் அசைவாடி, வல்லமையான காரியங்களைச் செய்தார். கர்த்தர் தம்முடைய வசனத்தை உறுதிபடுத்தி, அநேகருக்கு அற்புத சுகத்தையும் விடுதலையையும் கொடுத்தார். தேவன் தம்முடைய பராக்கிரமமான கரத்தால், நம் ரூஹா ஊழியங்கள் மூலமாய் பெரிய காரியங்களைச் செய்து கொண்டிருக்கிறார்.

ஆயின் டெட் & புதிய வருடம் எபிரேய காலண்டரில் 5779 என்கிற புதிய வருஷம் கடந்த செப்டம்பர் 9ல் துவங்கியது. இந்த புதிய வருடத்திற்கு பெயர் ஆயின் டெட். இந்த புதிய வருடத்தை இஸ்ரவேலில் கொண்டாட தேவன் கிருபை செய்தார்.
மேலும் உலக முழுவதும் 185 தேசங்களிலிருந்து வந்த ஆராதனை மற்றும் ஜெப வீரர்கள் கலந்து கொண்ட எருசலேமில் துதி ஆராதனை மற்றும் ஜெப மாநாட்டில் நம் இந்திய தேசத்தின் சார்பாக இந்தியாவின் எழுப்புதலுக்காக அடியேன் துதி ஆராதனையும் ஜெபங்களையும் ஏறெடுத்தேன். இஸ்ரவேல் தேசத்தில் இருந்த நாட்கள் முழுவதும் இடைவிடாமல் ஊழியம் செய்ய கர்த்தர் வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி தந்தார். கர்த்தருக்கே மகிமை உண்டாவதாக.

Tabernacle of Praise and Prayer

கர்த்தர் தம் வாக்கினால் சொன்னதை தம் கரத்தால் நிறைவேற்றுகிறவர். ஆம், 24 மணிநேரமும் இடைவிடாமல் தேவனை ஆராதித்து, தேசத்திற்காக திறப்பில் நின்று மன்றாடுகிற Tabernacle of Praise and Prayer (TOPP) அதாவது, துதி ஜெப கூடாரத்தை உருவாக்கும்படி, அவர் கொடுத்த தரிசனம் இப்பொழுது தொடர்ந்து நடைபெற தேவன் கிருபை பாராட்டியிருக்கிறார். கடந்த மாதம் 1ம் தேதி தமிழ்நாடு பெந்தேகொஸ்தே சபைகளின் தலைவராயிருக்கிற போதகர் சைமன் சேகர் அவர்கள் ஜெபத்துடன் திறந்து வைத்தார்கள். வடபழனி 100 அடி சாலையில் அமைந்துள்ள இந்த ஸ்தலத்தில் இனி ஜெபவீரர்களும், ஆராதனைவீரர்களும் 24 மணி நேரமும் பட்டணத்திற்காகவும் நம்முடைய தமிழ்நாட்டிற்காகவும், தேசம் முழுவதும் மட்டுமல்ல, இஸ்ரவேலின் சமாதானத் திற்காகவும், பாதுகாப்பிற்காகவும் ஜெபம் ஏறெடுக்கப் போகிறார்கள். நீங்களும் சபை பாகுபாடின்றி கலந்துக் கொள்ள அன்புடன் அழைக்கிறேன்.

தாவீது ராஜா இஸ்ரவேலின் தேவனை ஆராதிப்பதற்காக கூடாரத்தை எழுப்பினார், அதையே தேவன் கடைசி நாட்களில் மறுபடியும் கட்டுவேன் என்று சொன்னார். விழுந்துபோன தாவீதின் கூடாரத்தை மறுபடியும் கட்டிக்கொண்டிருக்கிறோம். உங்களுடைய தொலைபேசி, கடிதம், மற்றும் நேரடியாக வருபவர்களின் ஜெப விண்ணப்பங்களை இஸ்ரவேலின் தேவனுடைய பாதத்தில் வைத்து, ரூஹா ஊழியத்தின் ஜெபவீரர்கள் கண்ணீரோடு ஜெபித்துக்கொண்டுவருகிறார்கள். நிச்சயமாகவே முடிவு உண்டு, உன் நம்பிக்கை வீண்போகாது என்ற வேதவாக்கின்படி, இந்த துதி ஜெப கூடாரத்தில் ஏறெடுக்கிற ஜெப விண்ணப்பங்களுக்கு தேவன், ஆம் என்றும் ஆமென் என்றும் நிச்சயமாக பதில் தருவார். உங்கள் ஜெப விண்ணப்பங்களையும் மறவாமல் எங்களுக்கு அனுப்பி வையுங்கள். உங்களுக்காக ஜெபிப்பதற்காகவே ஆவலாய் காத்துக்கொண்டிருக்கிறேன். நீங்களும் வாரத்தில் ஒரு நாளாவது ஒரு மணிநேரம் துதி ஜெப கூடாரத்திற்கு வந்து ஜெபிக்கும்படி அன்பாய் கேட்டுக்கொள்கிறேன். கர்த்தர் ஜெபத்தைக் கேட்டு பதில் கொடுப்பவராய் இருக்கிறார்.

பத்திரிக்கை ஊழியங்களுக்காக ஜெபியுங்கள்

இந்த மாதாந்திர பத்திரிக்கை, 2010ம் ஆண்டிலே இந்திய பத்திரிக்கை துறையில் பதிவு செய்யப்பட்டு, பல ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து வெளிவந்து, ஆயிரக்கணக் கானோருக்கு ஆசீர்வாதமாக இருந்து வருகிறது. அநேக தடைகள் மத்தியில் தொடர்ந்து அனுப்பி வருகிறோம். உங்களுக்கு தெரிந்த நண்பர் களுக்கும் பத்திரிக்கையை அறிமுகப்படுத்தி வையுங்கள். அநேகருடைய குடும்பத்திற்கு ஆறுதலின் கருவியாக, ஆவிக்குரிய வளர்ச்சிக்கு உதவியாயிருக்கிற இந்த பத்திரிக்கையை உங்கள் வருட சந்தாவை அனுப்பி தாங்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். மேலும் உங்களது ஜெபக்குறிப்புகள் மற்றும் சாட்சிகளை எங்களுக்கு அனுப்பி வையுங்கள். partnerservice@ruah.in என்ற மின்னஞ்சலிலும் அனுப்பலாம். ரூஹா ஊழியத்தின் 24 மணிநேர தொலைபேசி எண்கள் 044&61328777, 8148888777